Cykl: Spacery z Janem po wyspie Patmos

Autor cyklu - Daniel Kaleta

Spis wszystkich odcinków

0. Kilka słów wstępu

I.

1. Dzień Pański na wyspie Patmos – czyli gdzie i kiedy (Obj. 1:9-10)
2. I widziałem... – czyli kilka słów o istocie wizyjności (Obj. 1:12)
3. Do siedmiu zborów w Azji – czyli adres (Obj. 1:4)
4. Łaska i pokój – czyli życzenia (Obj. 1:4)
5. Oto idzie z obłokami – czyli o bliskości przyjścia Jezusa (Obj. 1:7)
6. Syn Człowieczy i tajemnica siedmiu gwiazd – czyli słów kilka o aniołach zborów (Obj. 1:19-20)

II.

7. Kto ma ucho, niechaj słucha – czyli ogólnie o siedmiu przesłaniach do zborów (Obj. 2:7)
8. Niezmordowany – czyli list posłańca do zboru w Efezie (Obj. 2:3)
9. Uczynki nikolaitów – czyli o tym, czego nienawidzi Jezus (Obj. 2:6)
10. Smyrna – myrra – czyli o goryczy cierpienia (Obj. 2:10)
11. Mam nieco przeciwko tobie – czyli trochę dobrego i trochę złego w Pergamonie (Obj. 2:14)
12. Wielkie zło z małej Tiatyry – czyli o „instytucjonalizacji" występku (Obj. 2:23)
13. Imię i szata – czyli o żyjących umarłych z Sardes (Obj. 3:4)
14. Otwarte drzwi bratniej miłości – czyli o wielkim znaczeniu małej mocy Filadelfii (Obj. 3:8)
15. Temperatura Laodycei – czyli jak nie przegapić kołatania Jezusa (Obj. 3:16)
16. Wachlarz postaw – czyli krąg siedmiu zborów z Jezusem pośrodku (Obj. 1:12-13)

III.

17. Otwarte drzwi nieba – czyli o wstępowaniu do Jerozolimy (Obj. 4:1)
18. Orbity chwały – czyli sala tronowa Najwyższego (Obj. 4:3-4)
19. Jaspis i sardyn – czyli tron wśród błyskawic, głosów i gromów (Obj. 4:3)
20. Siedem pochodni – czyli ognista menora z górą Synaj w tle (Obj. 4:5)
21. Kryształowe morze – czyli wielka mykwa przed Bożym tronem (Obj. 4:6)
22. Cztery zwierzęta – czyli Bóg w działaniu (Obj. 4:6)
23. Osiem razy święty – czyli niekończąca się chwała Wszechmogącego (Obj. 4:8)
24. Dwudziestu czterech starców – czyli zwoje świętych Pism (Obj. 4:10)
25. Zapieczętowana księga – czyli rejestr życia i uczynków (Obj. 5:1)
26. Płacz Jana – czyli o uczuciach proroka (Obj. 5:4)
27. Lew i korzeń – czyli baranek jakby zabity (Obj. 5:5-6)
28. Krew Baranka – czyli o konieczności odkupienia (Obj. 5:9)
29. Rogi i oczy – czyli o atrybutach władzy Baranka (Obj. 5:6)
30. Oto zwyciężył – czyli słów kilka o czasie spełnienia widzenia (Obj. 5:5)

IV.

31. Chodź, a patrz – czyli ogólnie o otwarciu siedmiu pieczęci (Obj. 6:1)
32. Biały koń – czyli ideologia zwycięstwa (Obj. 6:2)
33. Koń ognisty – czyli ideologia posługiwania się mieczem (Obj. 6:4)
34. Koń wrony – czyli jarzmo wyzysku (Obj. 6:5)
35. Zielony koń śmierci – czyli piekielna ideologia pośmiertnych tortur (Obj. 6:8)
36. Cztery klęski – czyli władza nad czwartą częścią ziemi (Obj. 6:8)
37. Pobite dusze pod ołtarzem – czyli wołanie o pomstę z nieba (Obj. 6:9)
38. Ukrywanie się w jaskiniach – czyli strach przed gniewem Boga i Baranka (Obj. 6:15)
39. Poruszenie nieba i ziemi – czyli siedem katalizatorów wstydu i strachu (Obj. 6:14)

A. Niebiańska i ziemska perspektywa – czyli krótka refleksja o tajemnicy

V.

40. Chronologicznie czy tematycznie – czyli o kompozycji Księgi Objawienia (Obj. 7:1)
41. Powstrzymywanie wiatrów – czyli o czterech aniołach mogących szkodzić ziemi i morzu (Obj. 7:1)
42. Anioł ze wschodu – czyli pierwsza inscenizacja powrotu Jezusa (Obj. 7:2)
43. Pieczętowanie sług Boga – czyli o Imieniu na czole (Obj. 7:3)
44. Sto czterdzieści cztery tysiące – czyli liczba zapieczętowanych (Obj. 7:4)
45. Z plemion synów Izraela – czyli obszar Bożego wyboru (Obj. 7:4)
46. Brakujące plemiona – czyli o synach Jakuba-Izraela (Obj. 7:4)
47. Niezliczony tłum w białych szatach – czyli o zwycięskim wyjściu z wielkiego ucisku (Obj. 7:14)
48. Między aniołami a starcami – czyli raz jeszcze o trzeciej orbicie Bożego tronu (Obj. 7:11)
49. Baranek jako pasterz – czyli idylla w dramatycznym kontekście (Obj. 7:17)

VI.

50. Pół godziny milczenia – czyli cisza przed burzą siódmej pieczęci (Obj. 8:1)
51. Proroctwo czy przepowiednia – czyli o sposobie spełniania się wizji (Obj. 8:2)
52. Anioł ze złotą kadzielnicą – czyli druga inscenizacja powrotu Jezusa (Obj. 8:3)
53. Siedmiu aniołów z trąbami – czyli ogólnie o biblijnych instrumentach dętych (Obj. 8:6)
54. Sygnał pierwszego anioła – czyli zapowiedź klęski dla ziemi (Obj. 8:7)
55. Góra wrzucona do morza – czyli ostrzeżenie drugiego anioła (Obj. 8:8)
56. Piołun z nieba – czyli globalne zatrucie źródeł wody pitnej (Obj. 8:11)
57. Zaćmienie ciał niebieskich – czyli ostatni sygnał alarmowy pierwszego kwartetu aniołów (Obj. 8:12)
58. Jedna trzecia razy dwanaście – czyli Boża kwadratura koła (Obj. 8:12)

VII.

59. Krzyk orła – czyli trzykrotne biada (Obj. 8:13)
60. Dym z czeluści – czyli jadowita szarańcza (Obj. 9:3)
61. Czterej aniołowie nad Eufratem – czyli wojna obejmująca trzecią część świata (Obj. 9:14)
62. Między „biadami” – czyli o wyprzedzaniu chwili „teraz” (Obj. 9:12)
63. Anioł z książeczką – czyli trzecia inscenizacja powrotu Jezusa (Obj. 10:1‑2)
64. Tajemnica siedmiu gromów – czyli to, czego Janowi nie wolno było pisać (Obj. 10:4)
65. Słodkie czy gorzkie – czyli o smaku Słowa Bożego (Obj. 10:9)
66. Prorokowanie – czyli publiczna misja Jana (Obj. 10:11)
67. Świątynia i ołtarz – czyli ziemski Przybytek Najwyższego (Obj. 11:1)
68. Czterdzieści dwa miesiące – czyli czas władzy narodów nad świętym miastem (Obj. 11:2)
69. Prorokowanie w worach – czyli o działalności dwóch świadków (Obj. 11:3)
70. Siedem skojarzeń – czyli kim są dwaj świadkowie (Obj. 11:4)
71. Prorok, oliwa i świecznik – czyli czym są świadkowie (Obj. 11:10)
72. Trzy pary – czyli o różnych rodzajach współpracy (Obj. 11:4)
73. Trzy znaki – czyli o działalności świadków (Obj. 11:6)
74. Ulica wielkiego miasta – czyli drogi Sodomy, Egiptu i Jerozolimy (Obj. 11:8)
75. Zwierzę z czeluści – czyli zabicie, powstanie i wniebowstąpienie świadków (Obj. 11:7)
76. Wytracenie siedmiu tysięcy imion – czyli mieszkańcy miasta oddają chwałę Bogu (Obj. 11:13)
77. Siódme trąbienie – czyli królestwa świata stają się królestwem Boga (Obj. 11:15)
78. Dzień gniewu – czyli szaleństwo narodów i sprawiedliwość Boża (Obj. 11:18)
79. Otwarcie Świątyni – czyli demonstracja mocy w burzy, trzęsieniu ziemi i gradzie (Obj.11:19)

B. Koniec świata – czyli refleksja na temat przymiotnika „apokaliptyczny”

VIII.

80. Wielki cud na niebie – czyli niewiasta obleczona w słońce (Obj. 12:1)
81. Trudny poród – czyli bolesny krzyk obietnicy (Obj. 12:2)
82. Rudy smok – czyli wąż starodawny zwany diabłem i szatanem (Obj. 12:3)
83. Nasienie obietnicy – czyli chłopiec z żelazną laską (Obj. 12:5)
84. Wojna na niebie – czyli Michał pokonuje smoka (Obj. 12:7)
85. Ucieczka na pustynię – czyli schronienie dla niewiasty i jej potomstwa (Obj. 12:14)
86. Rzeka z paszczy smoka – czyli powódź na pustyni (Obj. 12:15)
87. Zarys dziejów systemowego zła – czyli trzy metody walki z Bożą obietnicą (Obj. 12:18)
88. Głowa niby zabita – czyli bestia, której jakby nie ma, a jest (Obj. 13:3)
89. Jednocześnie czy po kolei? – czyli cztery w jednym (Obj. 13:2)
90. Usta bestii – czyli czas chełpliwości i bluźnierstwa (Obj. 13:5)

C. W oku cyklonu – czyli zapisani w księdze żywota (Obj. 13:8)

91. Księga żywota – czyli rejestr korzystających z ofiary Baranka (Obj. 13:8)
92. Rogi baranka i głos smoka – czyli chrześcijańska wersja pogańskiej dominacji (Obj. 13:11)
93. Kult bestii – czyli uzdrowienie śmiertelnej rany (Obj. 13:12)
94. Zwodnicze cuda – czyli dwurożna bestia jako fałszywy prorok (Obj. 13:14)
95. Obraz bestii – czyli gadająca figura (Obj. 13:14)
96. Piętno bestii – czyli świadectwo lojalności na ręce lub czole (Obj. 13:16)
97. Koncesja bestii – czyli prawo kupowania i sprzedawania (Obj. 13:17)
98. Nazwa bestii – czyli imię bluźnierstwa (Obj. 13:1)
99. Liczba imienia bestii – czyli numeryczny zapis ograniczeń człowieka (Obj. 13:18)

D. Marzenie o lepszym świecie – czyli dlaczego warto czasami śnić na jawie

100. Baranek na Syjonie – czyli piąta góra Królestwa (Obj. 14:1)
101. Imię Baranka i imię Ojca – czyli świadectwo duchowej przynależności wybranych (Obj. 14:1)
102. Przy akompaniamencie kitary – czyli muzyczne tło widzenia (Obj. 14:2)
103. Nowa pieśń – czyli melodia, której niełatwo się nauczyć (Obj. 14:3)
104. Kupieni z ziemi – czyli pierwsi z ludzi w służbie Boga i Baranka (Obj. 14:3,4)
105. 140, 141 czy 144 – czyli mała biblijna „zasada nieoznaczoności” (Obj. 14:3)
106. Niepokalani – czyli o panieństwie wybranych (Obj. 14:4)
107. Nienaganni – czyli o ludziach, którzy nie kłamią (Obj. 14:5)
108. Wizja trzech lub raczej dwóch aniołów – czyli poselstwo dobrej nowiny i sądu (Obj. 14:6‑7)
109. Mieszkańcy ziemi – czyli narody, plemiona, języki i ludy (Obj. 14:6)
110. Bojaźń i chwała – czyli pokłon przed Stwórcą (Obj. 14:7)
111. Wino zapalczywości w kielichu gniewu – czyli męczarnie w ogniu i siarce (Obj. 14:10)
112. Pokłon przed obrazem bestii – czyli liturgia religii zła (Obj. 14:11)
113. Przykazania i wiara – czyli miejsce cierpliwości świętych (Obj. 14:12)
114. Błogosławieństwo dla umarłych – czyli odpoczynek po pracy (Obj. 14:13)

E. Błogosławiona zapałka – czyli o gotowości ponoszenia ofiary

IX.

115. Na białym obłoku – czyli Syn Człowieczy w koronie i z sierpem (Obj. 14:14)
116. Dwa sierpy – czyli żniwo i winobranie (Obj. 14:15)
117. Krwawe winobranie – czyli deptanie prasy za miastem (Obj. 14:20)
118. Kolejny wielki znak na niebie – czyli siedmiu aniołów z plagami (Obj. 15:1)
119. Gitarzyści nad morzem – czyli chwila wytchnienia dla zespołu zwycięzców (Obj. 15:2)
120. Pieśń Mojżesza i Baranka – czyli oratorium na uroczystą inaugurację świątyni (Obj. 15:3‑4)
121. Poświęcenie świątyni – czyli otwarcie namiotu świadectwa w niebie (Obj. 15:5,8)
122. Plaga – czyli kara dla niepokutujących (Obj. 15:8)
123. Zły i szkodliwy wrzód – czyli znak wstydu dla bałwochwalców i nosicieli piętna bestii (Obj. 16:2)
124. Krew jakby umarłego – czyli morze czerwone i martwe zarazem (Obj. 16:3)
125. Czarna polewka – czyli sprawiedliwe sądy Boże (Obj. 16:6)
126. Mówiący ołtarz – czyli pochwała Bożej sprawiedliwości (Obj. 16:7)
127. Wielki upał – czyli plaga palącego słońca (Obj. 16:8‑9.)
128. Nasilanie plag – czyli kara ujawniająca ukryte zło (Obj. 16:9)
129. Ciemność – czyli zgaszenie światła tronu bestii (Obj. 16:10)

F. Dosłownie czy w przenośni? – czyli o literalnym i duchowym przesłaniu widzenia (1 Kor. 2:13)

130. Wysuszenie Eufratu - czyli otwarcie drogi dla królów ze Wschodu (Obj. 16:12)
131. Trzy żaby – czyli duchy gromadzące królów na bitwę Bożego dnia (Obj. 16:13‑14)
132. Uwaga, złodziej! – czyli pilnuj ubrania, żeby nie chodzić nago (Obj. 16:15)
133. Armagedon - czyli góra Megiddo (Obj. 16:16)
134. Stało się! - czyli czasza na powietrze (Obj. 16:17.)
135. Dziesięć plag – czyli zawartość siódmej czaszy (Obj. 16:18‑21)
136. Gromy, błyskawice i głosy – czyli burza poprzedzająca przybycie Boga (Obj. 16:18)
137. Trzęsienie ziemi – czyli największy wstrząs w dziejach ludzkości (Obj. 16:18)
138. Trzy miasta – czyli Megalopolis, Etnopolis i Wielki Babilon (Obj. 16:19)
139. Wielka niwelacja – czyli zniknięcie wysp i gór (Obj. 16:20)
140. Wielki grad – czyli ostatnia plaga bez widocznego skutku (Obj. 16:21)

X.

141. Wielka nierządnica – czyli pani wielu wód (Obj. 17:1)
142. Przeniesienie w duchu – czyli miraż na pustyni (Obj. 17:3)
143. Złoty kielich – czyli obrzydliwość nierządu (Obj. 17:4)
144. Była, a nie jest – czyli tajemnica bestii noszącej kobietę (Obj. 17:8)
145. Bliżej niż dalej – czyli szósty łeb potwora (Obj. 17:10)
146. Ósmy z siedmiu – czyli bestia wyłaniająca się z otchłani (Obj. 17:11)
147. Dziesięciu królów – czyli przyszli sprzymierzeńcy bestii (Obj. 17:12)
148. Powołani, wybrani i wierni (Obj. 17:14)

G. Blask paruzji – czyli ożywcza i zabójcza moc światła (Izaj. 60:2‑3.)

149. Potężny głos anioła – czyli obwieszczenie upadku Babilonu (Obj. 18:2)
150. Zalecenie opuszczenia Babilonu – czyli alarm z nieba (Obj. 18:4)
151. Kielich Babilonu – czyli dwójnasób karania nierządnicy (Obj. 18:6)
152. Lament nad upadkiem Babilonu – czyli bankructwo królów, kupców, sklepikarzy i marynarzy (Obj. 18:9)
153. Oryginał i kopia – czyli Niniwa, Babilon i Tyr a Rzym (Obj. 18:18)
154. Radość w sądzie – czyli satysfakcjonujący wyrok (Obj. 18:20)
155. Jak kamień w wodę – czyli upadek z wysoka i z wielkim trzaskiem (Obj. 18:21)
156. Alleluja – czyli doniosły głos wielkiego tłumu (Obj. 19:1‑2)
157. Gody Baranka – czyli błogosławieni weselnicy (Obj. 19:7,9)
158. Świadectwo Jezusa – czyli duch proroctwa (Obj. 19:10)
159. Wierny i prawdziwy – czyli sędzia i rycerz sprawiedliwości (Obj. 19:11)
160. Uczta wielkiego Boga – czyli wojska królów ziemi wydane na żer ptactwu (Obj. 19:17)
161. Jezioro ognia siarki – czyli ostateczna zagłada ku przestrodze (Obj. 19:20)
162. Klucz i łańcuch – czyli ostatnia scena powrotu Jezusa (Obj. 20:1‑2)
163. Smok, wąż, diabeł, szatan – czyli przeciwieństwo Boga (Obj. 20:2)
164. I zasiedli na tronach – czyli królowanie przegranych (Obj. 20:4)
165. Pierwsze zmartwychwstanie – czyli zapowiedź powszechnego ożywienia (Obj. 20:5‑6)
166. Uwolnienie szatana – czyli ograniczona recydywa zła po tysiącu lat dobra (Obj. 20:7)
167. Gog i Magog – czyli ostatnia bitwa w dziejach świata (Obj. 20:8)
168. Wielki biały tron – czyli sąd według zapisu ksiąg (Obj. 20:11‑12)
169.
Piekło i śmierć w jeziorze ognia – czyli ostateczne zwycięstwo życia (Obj. 20:14)

H. Nadzieja dla złych sąsiadów – czyli druga szansa (Jer. 12:16)

XI.

170. Nowe niebo i nowa ziemia – czyli przyszły świat, w którym mieszka sprawiedliwość (Obj. 21:1)
171. Nowa Jerozolima – czyli oblubienica przystrojona dla męża