2021-06-25

Mówił także do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: "Deszcze idzie". I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: "Będzie upał". I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? - Łuk. 12:54-57

  Spacery z Janem:

170. Nowe niebo i nowa ziemia
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Lato czeka...
- Ela Dziewońska -
  na Południe:

Czyń dobro najmniejszym braciom Jezusa
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (10 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

2021-06-18

Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. - 1 Kor. 10:32,33

  na Wschód:

Powroty
- Ela Dziewońska -
  na Południe:

Nie wierz pogłoskom o cielesnym powrocie Jezusa
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (9 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

2021-06-11

Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich, i we wszystkim działał tak, jak jego ojciec Ozjasz, nie wtargnął jednak, jak on do świątyni Pańskiej. Ale lud nadal był zepsuty. On to wybudował Bramę Górną świątyni Pańskiej i przeprowadził wiele prac przy murach Ofelu. Budował też miasta w górach judzkich, a w lasach wzniósł zamki i wieże. On to walczył z królem Ammonitów i zwyciężył go. W roku tym dali mu Ammonici sto talentów srebra, dziesięć tysięcy kor pszenicy i dziesięć tysięcy kor jęczmienia. Podobnie płacili mu Ammonici także i w drugim, i w trzecim roku. Jotam wzrósł w potęgę, ponieważ utwierdził swoje drogi przed Panem, Bogiem swoim. - 2 Kron. 27:2-6:

  Spacery z Janem:

H. Nadzieja dla złych sąsiadów
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Poznawanie przestrzeni
- Ela Dziewońska -
  na Południe:

Nie pozwalaj, żeby cię nazywano mistrzem
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (9 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

2021-06-04

Gdy odbudowano mur i gdy wstawiłem wrota, wtedy wyznaczono odźwiernych [oraz do pomocy śpiewaków i lewitów]. I nad Jerozolimą ustanowiłem brata swego, Chananiego, i komendanta twierdzy, Chananiasza, gdyż był on mężem godnym zaufania i bardziej bogobojnym niż wielu innych. I dałem im rozkaz: «Nie otworzy się bram jerozolimskich, aż słońce będzie dopiekać; i dopóki ludzie są jeszcze na nogach, zamknie się wrota i zatarasuje oraz postawi się obywateli jerozolimskich jako stróżów: jednych na wyznaczonym posterunku, drugich przed własnym domem». Miasto było wprawdzie rozległe i ważne, ale w jego obrębie było ludności mało i nie było domów odbudowanych. - Neh. 7:1-4

  na Wschód:

Życie z pasją. Pasja życia
- Ela Dziewońska -
  na Południe:

Miłuj Boga z całego serca
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (11 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

2021-05-28

Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, któreś skruszył! Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia! Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! - Ps. 51:8-12

  Spacery z Janem:

169. Piekło i śmierć w jeziorze ognia
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Nie wiedziałam. Świat obok nas
- Ela Dziewońska -
  na Południe:

Nie wątp
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

2021-05-21

I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania, siedem tygodni pełnych, aż do dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana. Przyniesiecie z waszych siedzib po dwa chleby do wykonania nimi gestu kołysania, każdy z dwóch dziesiątych efy najczystszej mąki, kwaszone. To będą pierwociny dla Pana. - 3 Mojż. 23:15-17

  Spacery z Janem:

168. Wielki biały tron
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Złote miasto. Czas niepokoju
- Ela Dziewońska -
  na Północ:

Między Szawuot a Pięćdziesiątnicą
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Przestrzegaj przykazań
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Nie staraj się być bogaty
- Daniel Kaleta -