Cykl: "Oręż, którym walczymy"

Autor cyklu - Beniamin Pogoda

Spis odcinków:

Wstęp
I. Marcin Luter - Dom rodzinny
II. Marcin Luter - Dzieciństwo
III. Marcin Luter - Do szkoły
IV. Marcin Luter - Na uniwersytet
V. Marcin Luter - Student w Erfurcie
VI. Marcin Luter - Muzyka i kryzys
VII. Marcin Luter - Burza
VIII. Marcin Luter - Kazanie o Narodzeniu
IX. Marcin Luter - Zwątpienie i lęk
X. Marcin Luter - Zbuntowany przeciw ojcu
XI. Marcin Luter - Kościół i klasztor
XII. Marcin Luter - Za bramą
XIII. Marcin Luter - Biblia
XIV. Marcin Luter - Gorzki korzeń
XV. Marcin Luter - Prymicja
XVI. Marcin Luter - Prymicja (2)
XVII. Marcin Luter - Przyjaźń
XVIII. Marcin Luter - Spowiedź
XIX. Marcin Luter - Staupitz
XX. Marcin Luter - Awans
XXI. Marcin Luter - Wittenberga
XXII. Marcin Luter - Podróż do Rzymu
XXIII. Marcin Luter - Przełom
XXIV. Marcin Luter - Przełom (2)
XXV. Marcin Luter - Odpust (1)
XXVI. Marcin Luter - Odpust (2)
XXVII. Marcin Luter - Odpust (3)
XXVIII. Marcin Luter - Rzesza Niemiecka (1)
XXIX. Marcin Luter - Rzesza Niemiecka (2)
XXX. Marcin Luter - Pieniądze, prawo i państwo (1)
XXXI. Marcin Luter - Pieniądze, prawo i państwo (2)
XXXII. Marcin Luter - 95 tez
XXXIII. Marcin Luter - Cisza przed burzą
XXXIV. Marcin Luter - Zbierają się chmury
XXXV. Marcin Luter - Pierwsze uderzenie
XXXVI. Marcin Luter - Meandry wielkiej polityki
XXXVII. Marcin Luter - Elektor saski Fryderyk Mądry
XXXVIII. Marcin Luter - Doktor Luter i kardynał Kajetan
XXXIX. Marcin Luter - Dwa światy
XL. Marcin Luter - Co dalej?
XLI. Marcin Luter - Misja Militza (1)
XLII. Marcin Luter - Misja Militza (2)
XLIII. Marcin Luter - Przekupstwo i dyplomacja
XLIV. Marcin Luter - Dysputa w Lipsku
XLV. Marcin Luter - Cień Jana Husa
XLVI. Marcin Luter - Pisma, broszury, ulotki
XLVII. Marcin Luter - Dwie bulle papieskie
XLVIII. Marcin Luter - Sejm Rzeszy w Wormacji (1)
XLIX. Marcin Luter - Sejm Rzeszy w Wormacji (2)
L. Marcin Luter - Ucieczka
LI. Marcin Luter - Edykt Wormacki
LII. Marcin Luter - Na zamku
LIII. Marcin Luter - Magnificat
LIV. Marcin Luter - Luter tłumaczy Biblię (1)
LV. Marcin Luter - Luter tłumaczy Biblię (2)
LVI. Marcin Luter - Luter tłumaczy Biblię (3)
LVII. Marcin Luter - Wittenberskie zamieszanie
LVIII. Marcin Luter - Wojna chłopska w Niemczech (1)
LIX. Marcin Luter - Bój pod Frankenhausen
LX. Marcin Luter - Wojna chłopska w Niemczech (2)
LXI. Marcin Luter - Doktor Luter i Pani Lutrowa
LXII. Marcin Luter - Saska Reformacja
LXIII. Marcin Luter - Rozłamy i konflikty (1)
LXIV. Marcin Luter - Rozłamy i konflikty (2)
LXV. Marcin Luter - Ostatnie lata