Przestrzegaj przykazań

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 21 maja 2021 | Obszar - na Południe

Lekcja

Przestrzegaj przykazań

fot. Małgorzata Kubic

Przestrzegaj przykazań: (...) Nie będziesz zabijał,  nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa;  czcij swego ojca i matkę oraz będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie – Mat. 19:17‑19.

W swym programowym kazaniu na górze Jezus opowiedział się za wypełnianiem nawet najmniejszych przykazań Tory. W rozmowie z bogatym młodzieńcem wymienia zaś przykładowe „wielkie” przykazania, których należy przestrzegać, by otrzymać wieczne życie. Są wśród nich również takie jak: będziesz miłował swego bliźniego czy nie będziesz oszukiwał (Mar. 10:19), które pochodzą spoza dekalogu. Jezus wskazuje w ten sposób jasny przepis na osiągnięcie nieśmiertelności – życie według całej instrukcji danej ludzkości przez Boga za pośrednictwem Mojżesza na górze Synaj.

Ten wymóg sprawia dzisiejszym chrześcijanom pewną trudność. Już z samego dekalogu nie bardzo podobają im się niektóre przykazania. Jedni nie lubią tego o obrazach, inni tamtego o szabacie, a prawie wszyscy wolą pomijać to pierwsze i najważniejsze: Ja jestem JHWH, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu (2 Mojż. 20:2). Większość współczesnych chrześcijan nie czuje się spadkobiercami tych, którzy zostali wyprowadzeni z Egiptu. Przestrzegają co najwyżej przykazania o Bogu, który wyprowadził „ich”, Żydów, z Egiptu. Ten Bóg nie jest im też przeważnie znany pod imieniem, które stanowi o istocie pierwszego przykazania.

Jezus mówi: Chcesz żyć wiecznie, przestrzegaj przykazań – tych z dekalogu i tych innych z całej Tory. To po pierwsze. Ale żeby zostać moim uczniem, musisz uczynić coś jeszcze więcej...

Rabbi Jeszua Ha-Nocri – PRZYKAZANIA na każdy dzień roku (fragment), Daniel Kaleta
refleksja na 21 maja, str. 148

Udostępnij...

O Autorze

Daniel Kaleta