2020-05-29

Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański - tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. - Kor. 3:17,18

  na Północ:

Wymiar (nie)sprawiedliwości
- Daniel Kaleta -   - Paweł Lipianin -
  na Południe:

Kilka refleksji w sprawie wolności
- Ela Dziewońska -
  Spacery z Janem:

140. Wielki grad
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (8 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -   - Krzysztof Chrobak -