2020-12-18

Uczyniłem arkę z drzewa akacjowego, wyciosałem dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych, i wstąpiłem na górę, mając w rękach obie tablice. A On napisał na tablicach pismem, jak poprzednio, Dziesięć Przykazań, które Pan do was wyrzekł na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia, i dał mi je Pan. Odwróciłem się i zszedłem z góry, by złożyć tablice w arce, którą uczyniłem, i tam pozostały, jak mi Pan rozkazał. - 5 ks. Mojżeszowa 10:3-5

  na Wschód:

Światło
- Ela Dziewońska -
  na Północ:

Brama Gnojna (Sza’ar HaAszpot)
- Daniel Kaleta -
  na Zachód:

Nie tylko Maria
- Beniamin Pogoda -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (6 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Krzysztof Chrobak -