2020-10-30

Pamiętajcie o Prawie mego sługi, Mojżesza, któremu na Horebie poruczyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela. Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi [izraelskiej] przekleństwem. - Mal. 3:22-24

  Spacery z Janem:

154. Radość w sądzie
- Daniel Kaleta -
  na Północ:

Warianty tekstowe N.Testamentu (2)
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Regulaminy
- Ela Dziewońska -
  na Południe:

Czcij lekarza!
- Daniel Kaleta -
  na Zachód:

Marcin Luter - 95 tez (Dzień Reformacji - 31 października)
- Beniamin Pogoda -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (6 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -   - Krzysztof Chrobak -