2021-05-14

Chmurę rozpostarł jako osłonę i ogień, by świecił wśród nocy. Prosili i przywiódł przepiórki, i nasycił ich chlebem z nieba. Rozdarł skałę i spłynęła woda, popłynęła w pustyni jak rzeka. Pamiętał bowiem o swym świętym słowie, [danym] Abrahamowi, słudze swojemu. I wyprowadził lud swój wśród radości, wśród wesela - swoich wybranych. I darował im ziemie narodów, i zawładnęli owocem pracy ludów, by strzegli Jego przykazań i prawa zachowywali. Alleluja. - Ps. 105:39-45

  na Północ:

Spór o Jerozolimę
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Weź świadków przy strofowaniu
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Z dziennika czasu zarazy
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (4 notatki)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -