2020-11-20

Czyż Mądrość nie nawołuje? nie wysila głosu Roztropność? Na najwyższym szczycie, przy drodze, na rozstaju zasiada, przy bramach, u wejścia do miasta, w przejściach głos swój podnosi:
«Odzywam się do was, mężowie, wzywam was, synowie ludzcy, prostacy - mądrości się uczcie, nierozumni - nabierzcie rozsądku! Słuchajcie, mówię rzeczy wzniosłe, z warg moich wychodzi prawość, podniebienie me prawdę podaje, wstrętna mym wargom nieprawość. Moje wszystkie mowy są słuszne - obcy mi fałsz i krętactwo - dla rozumnych one wszystkie są jasne, prawe dla tych - co mądrość posiedli. Nabądźcie moją naukę - nie srebro, raczej wiedzę - niż złoto najczystsze; bo mądrość cenniejsza od pereł i żaden klejnot nie jest jej równy».
- Przyp.Sal. 8:1-11

  Spacery z Janem:

157. Gody Baranka
- Daniel Kaleta -
  na Północ:

Warianty tekstowe N.Testamentu (5)
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Lista nieobecności
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -   - Krzysztof Chrobak -