2020-07-10

Podnoszą rzeki, o Panie, rzeki swój głos podnoszą, rzeki swój szum podnoszą.
Ponad szum wód rozległych, ponad potęgę morskiej kipieli potężny jest Pan na wysokościach.
Świadectwa Twoje są bardzo godne wiary; domowi Twojemu przystoi świętość po wszystkie dni, o Panie!

- Ps. 93:3-5