2020-04-24

Mądrość woła na ulicach, na placach głos swój podnosi; nawołuje na drogach zgiełkliwych, w bramach miejskich przemawia:
«Dokądże głupcy mają kochać głupotę, szydercy miłować szyderstwo, a nierozumni pogardzać nauką? Powróćcie do moich upomnień, udzielę wam ducha mojego, nauczę was moich zaleceń». 
- Przyp.Sal. 1:20-23

  Spacery z Janem:

135. Dziesięć plag
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Przyjdź do mnie
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (6 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -   - Krzysztof Chrobak -