2017-02-10

A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów! Któż by się nie bał, o Panie, i nie uczcił Twojego imienia? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki. (Obj. 15:3,4)

  na Południe:

Co wydarzyło się po 65 latach? (2)
- Samuel Królak -
  na Zachód:

Czy Bóg jest Bogiem porządku... (2)
- Remigiusz Kasprzykowski -
  na Wschód:

Słowa z przeszłości
- Ela Dziewońska -
  góra Objawień:

Pieśń Mojżesza i Baranka
- Daniel Kaleta -
  Zatoka Wiadomości | Recenzja:

Czy ciąg dalszy nastąpi?
- Beniamin Pogoda -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -