2017-06-16

Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, (...) weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.Efez. 6:13-17

  na Północ:

Przeciwko duchowym złościom...
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Fast food
- Bartek Kwieciński -
  Zatoka Wiadomości:

Polacos
- Romek Kopak -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -