2016-12-16

Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [ujrzymy] twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. (1 Kor. 13:9-12)

  na Północ:

„Cząstkowa jest nasza wiedza...”
- Beniamin Pogoda -
  na Południe:

Trudne rozstania
- Krystian Dąbek -
  na Zachód:

Biegun w ziemi Nod
- Kasia Śmiałkowska -
  góra Objawień:

Na białym obłoku
- Daniel Kaleta -