2021-03-05

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz!» - Ew. Jana 1:45,46

  Spacery z Janem:

163. Smok, wąż, diabeł, szatan
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Wchodź przez ciasną bramę na wąską drogę
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Zmęczenie
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (6 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -