2016-11-04

Każdy miał obdarzyć wolnością swego niewolnika Hebrajczyka i niewolnicę Hebrajkę. Nikomu nie wolno było trzymać u siebie brata swego, Judejczyka, jako niewolnika.
Wszyscy dostojnicy i ludzie, którzy zawarli umowę, zgodzili się wypuścić na wolność każdy swego niewolnika lub niewolnicę i nie zmuszać ich więcej do służby u siebie. Wyraziwszy zgodę, wypuścili ich na wolność.
Potem jednak zmienili zdanie i sprowadzili niewolników i niewolnice, których obdarzyli wolnością, zmuszając, by się stali znów niewolnikami i niewolnicami.
(Jer. 34:9-11)

  na Południe:

Bliżej szczęścia
- Piotr Kubic -
  na Zachód:

Nauka porządku – relacja z frontu
- Romek Kopak -
  góra Objawień:

Pokłon przed obrazem bestii
- Daniel Kaleta -