2020-06-19

Wody objęły mnie zewsząd, aż po gardło, ocean mnie otoczył, sitowie okoliło mi głowę.
Do posad gór zstąpiłem, zawory ziemi zostały poza mną na zawsze.
Ale Ty wyprowadziłeś życie moje z przepaści, Panie, mój Boże!
Gdy gasło we mnie życie, wspomniałem na Pana, a modlitwa moja dotarła do Ciebie,
do Twego świętego przybytku.
- Jon. 2:6-8

  na Północ:

Głupota nie boli
- Daniel Kaleta -   - Paweł Lipianin -
  Spacery z Janem:

143. Złoty kielich
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Cisza
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (8 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -   - Krzysztof Chrobak -