2016-11-25

Proście o pokój dla Jeruzalemu!
Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują!
Pokój niech panuje w murach twoich, a spokój w twoich pałacach!
Ze względu na braci moich i przyjaciół będę ci życzył pokoju.
Ze względu na Pana, Boga naszego, będę szukał dobra twego.

Psalm 122:7-9

  na Południe:

Charyzmatycy i charyzmaty
- Daniel Kaleta -
  na Zachód:

Zasady prowadzenia uczciwej polemiki
- Levi Hedges -
  na Wschód:

Proście o pokój dla Jeruzalemu
- Małgorzata Iwaniak -