2020-12-04

A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. - Rzym. 5:18,19

  na Wschód:

Moja muzyka
- Ela Dziewońska -
  na Południe:

O doskonałości i mocy przyszłego wieku (2)
- Kris Knapczynski -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (8 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -   - Krzysztof Chrobak -