2020-09-11

Król Salomon zbudował flotę w Esjon-Geber koło Elat nad brzegiem Morza Czerwonego w kraju Edomu. Hiram zaś posyłał do tej floty swoje sługi, żeglarzy znających morze, [aby byli] razem ze sługami Salomona. Po pewnym czasie wyruszyli do Ofiru i wzięli stamtąd czterysta dwadzieścia talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi.- 1 Król. 9:26-28

  Spacery z Janem:

149. Potężny głos anioła
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Ocalić od zapomnienia
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (4 notatki)
- Kasia Śmiałkowska -