2020-06-12

Psalm. Dziękczynienie.
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie; służcie Panu z weselem! Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył, my Jego własnością, jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
- Ps. 100:1-3

  na Północ:

Pomaganie szczęściu
- Daniel Kaleta -   - Paweł Lipianin -
  Spacery z Janem:

142. Przeniesienie w duchu
- Daniel Kaleta -
  na Zachód:

Co to jest onycha?
- Kasia Śmiałkowska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (8 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -   - Krzysztof Chrobak -