2020-03-20

Stamtąd podążył Jezus dalej i przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. - Ew. Mat. 15:29-31

  Spacery z Janem:

130. Wysuszenie Eufratu
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Kawiarenki
- Ela Dziewońska -