2020-10-16

Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością! Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. - 1 Tym. 6:11,12

  na Północ:

O autorze Kohelecie
- Daniel Kaleta -   - Paweł Lipianin -
  na Wschód:

„Podnoście głowy wasze”
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (4 notatki)
- Kasia Śmiałkowska -   - Krzysztof Chrobak -