2017-05-12

Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. (Mat. 21:42,43)

  na Północ:

Wokół przemiany Izraela
- Piotr Kubic -
  na Południe:

Czekanie na sprawiedliwość
- Stanisław Kubic -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska - | - Daniel Kaleta -