2020-09-04

Psalm śpiewajcie Panu, co mieszka na Syjonie, pośród narodów głoście Jego dzieła, bo mściciel krwi pamięta o ubogich, pamięta, a nie zapomina ich wołania. Zmiłuj się nade mną, Panie, spójrz, jak mnie poniżają ci, <którzy mnie nienawidzą>. Ty, co mnie wyprowadzasz z bram śmierci, bym głosił całą Twą chwałę w bramach Córy Syjońskiej i weselił się Twoją pomocą.- Ps 9:12-15

  Spacery z Janem:

G. Blask paruzji
- Daniel Kaleta -
  na Zachód:

Pieśń Izajasza o winnicy (cz. 4/4)
- Carey Ellen Walsh -
  na Wschód:

Czas żniw
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -