2017-03-31

... a pierwszego dnia miesiąca piątego przybył Ezdrasz do Jerozolimy, ponieważ łaskawa ręka Boga jego była nad nim. Ezdrasz bowiem postanowił w sercu badać i wykonywać Prawo Pańskie oraz uczyć w Izraelu ustaw i ładu. (Ezdr. 7:9,10)

  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -