2020-07-24

I rzekłem wam: Nie drżyjcie, nie lękajcie się ich. Pan, Bóg wasz, który idzie przed wami, będzie za was walczył, podobnie jak uczynił w Egipcie na waszych oczach. Widziałeś też i na pustyni: Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, całą drogę, którą szliście, aż dotarliście do tego miejsca.
- 5 Moj. 1:29-31

  na Północ:

Słodkie światło młodości
- Daniel Kaleta -   - Paweł Lipianin -
  na Zachód:

Pieśń Izajasza o winnicy (cz. 3/4)
- Carey Ellen Walsh -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (6 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -   - Krzysztof Chrobak -