Pocztówka z Izraela

Autor tekstu - Kasia Śmiałkowska | Data publikacji - piątek, 19 września 2014 | Obszar - na Zachód

Pocztówka z Izraela
fot. Małgorzata Kubic

Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. - Przypowieści 16:9

Wróciliśmy niedawno ze Szczyrku, gdzie spędziliśmy błogosławiony tydzień radując się społecznością, nauką, śpiewem na chwałę Panu Bogu. Możliwe, że dla niektórych z nas spotkanie to przerosło nawet oczekiwania; inni może niepokoili się nieco, jak to będzie w tak wielkiej, ponadtysiącosobowej grupie, ale Pan obficie pobłogosławił prace nad organizacją konwencji i wszystko zgrabnie się ułożyło.

Nie wszystko jednak ułożyło się tak, jak było planowane. Pomimo wielomiesięcznych przygotowań nie dotarli do Szczyrku Przyjaciele z Izraela, bo tuż przed konwencją nastąpiła eskalacja konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Dwa tygodnie przed ich przylotem przyszedł list pisany przy dźwiękach syren alarmowych i ze świadomością, że młode dziewczęta i chłopcy z rodzin naszych gości i ich znajomych zostali objęci mobilizacją – list przepraszający za to, że w tej niepewnej sytuacji nie podejmą jednak podróży.

Zaplanowany wieczór z ich uczestnictwem uległ zmianie – mieli sami pokazać nam zdjęcia ze swojej okolicy, opowiedzieć o zborze i nabożeństwach, udzielić odpowiedzi na przesłane im wcześniej pytania z różnych krajów uczestniczących w konwencji. Zamiast tego zabrali się za gorączkowe przygotowywanie pokazu slajdów i odpowiedzi w formie pisanej.

Dzięki internetowi udało się wszystkie materiały przesłać na czas do Szczyrku, tłumacząc je przy tym najpierw z hebrajskiego na angielski, a następnie na polski. Choć przygotowania te miały miejsce w ostatniej chwili, dzięki współpracy wielu osób zaplanowany wieczór izraelski odbył się – inaczej, niż sądziliśmy, ale wierzymy, że takie właśnie było postanowienie Boże.

Przyjaciele z Ma’ale Adumim zgodzili się na publikację poniższego materiału – niechaj posłuży on jako pocztówka ze Szczyrku, ale przede wszystkim z Ziemi Świętej.

 

Udostępnij...

O Autorze

Kasia Śmiałkowska