PREZYDENT RIWLIN ODWIEDZA NACZELNEGO RABINA W SPRAWIE KORONAWIRUSA

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 09 października 2020

W zeszły czwartek izraelski prezydent złożył wizytę u naczelnego ultraortodoksyjnego rabina, ponieważ oficjalne dane pokazują, że 40% nowo zdiagnozowanych pacjentów z COVID-19 to właśnie Żydzi ultraortodoksyjni; prezydent Re’uwen Riwlin wezwał rabina, by zachęcał swoich zwolenników do przestrzegania ograniczeń dotyczących koronawirusa, ponieważ społeczności charedim należą do najbardziej dotkniętych wirusem w Izraelu.

Wizyta prezydenta Rivlina u rabina Shaloma Cohena nastąpiła w czasie, gdy wielu prominentnych rabinów wezwało do przestrzegania przepisów dotyczących koronawirusa w obliczu narastającego kryzysu wśród izraelskich ultraortodoksów, czyli charedim, wśród których istnieje nieproporcjonalna liczba zakażeń - około 40 procent wszystkich nowych przypadków, podczas gdy ultraortodoksyjni Żydzi stanowią jedynie około 10% populacji Izraela.

Prezydent Rivlin powiedział rabinowi Cohenowi, który stoi na czele Sefardyjskiej Rady Mędrców Tory, że ograniczenia miały na celu wypełnienie biblijnego przykazania o ratowaniu życia i nie były w żaden sposób „próbą zmuszenia kogokolwiek do działania wbrew jego przekonaniom”.

Biuro prezydenta wydało następnie oświadczenie, że po wizycie Reuwen Riwlin i rabin Cohen „wystosowali wspólne publiczne wezwanie do walki z koronawirusem na zasadzie wzajemnej odpowiedzialności i całkowitego zaprzestania podżegania”.

Prezydent poprosił również rabina Cohena, aby „modlił się za Izraelczyków w tym trudnym czasie i nadal zachęcał swoich uczniów i wszystkich, którzy do niego przychodzą, aby postępowali zgodnie ze wskazówkami w duchu odpowiedzialności i wzajemnego zobowiązania” – głosi oświadczenie. Rabin Cohen powiedział prezydentowi Riwlinowi, że czuje odpowiedzialność i miłość do wszystkich Izraelczyków, ze wszystkich grup etnicznych.


(źródło: Facebook - IsraelFirst)


Na podstawie: Facebook - IsraelFirst

Następny | Poprzedni