IZRAEL WYSYŁA PÓŁ TONY KOSZERNEJ ŻYWNOŚCI PASCHALNEJ DO MOŁDAWII

Opracowanie Małgorzata Magiera | Opublikowane w piątek, 26 lutego 2021

Aby pomóc społeczności żydowskiej w Mołdawii podczas zbliżających się obchodów Paschy, Izrael wysłał zapasy z koszerną żywnością.

Dla Izraelczyków, którzy utknęli za granicą, loty ratunkowe były darem niebios. Israir Airlines w zeszły czwartek wysłały samolot do Mołdawii, aby umożliwić powrót Izraelczyków do domu; dodatkowo dostarczyły około pół tony koszernych potraw paschalnych dla lokalnej społeczności żydowskiej.

Rabin społeczności żydowskiej w Mołdawii Pinchas Saltzman był obecny podczas rozładunku. Mieszkańcy otrzymali koszerne wina, mięso i suszone owoce.

Saltzman podziękował prezesowi Israir, Uriemu Sirkisowi, za jego hojność, zauważając, że gdyby żywność nie została wysłana teraz, społeczność żydowska w Mołdawii miałaby trudności z uzyskaniem jej przed świętem Paschy.

Rządowa mołdawska Narodowa Komisja ds. Zdrowia Publicznego wydała w poniedziałek zawiadomienie o stanie wyjątkowym dla tego kraju, które ma obowiązywać do 15 kwietnia. Zarządzenie obejmuje ograniczoną przepustowość usług lotniskowych, chociaż Międzynarodowy Port Lotniczy Kiszyniów nadal działa. Rząd mołdawski jako przyczynę ograniczeń ruchu i działalności podał rosnące przypadki COVID-19 w całym kraju.


Lotnisko Ben Guriona – koszerna żywność przygotowana do transportu na Mołdawię (źródło: The Jerusalem Post)


Na podstawie: The Jerusalem Post - Israel sends Passover supplies on a rescue flight to Moldova

Następny | Poprzedni