BIEŻĄCA STATYSTYKA LUDNOŚCI W IZRAELU

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 08 stycznia 2021

Centralne Biuro Statystyczne opublikowało najnowsze dane o ludności Izraela:

 • W minionym roku przybyło 151 000 mieszkańców
 • Populacja wzrosła o 1,7%,z tego około 84% na skutek urodzeń, a 16% w rezultacie imigracji

Liczba ludności wynosi obecnie około 9 300 000:

 • 6 870 000 Żydów (73,9%)
 • 1 956 000 Arabów (21,1%)
 • 465 000 członków innych grup etnicznych (5%)

Urząd szacuje następujący wzrost liczby mieszkańców w przyszłości:

 • 10 milionów do końca roku 2024
 • 15 milionów do roku 2048
 • 20 milionów do roku 2065


Mieszkańcy Izraela (oprac.: Kasia Śmiałkowska)

NARODZINY I ZGONY

W 2020 roku urodziło się w Izraelu około 176 000 dzieci:

 • 73,8% w rodzinach żydowskich
 • 23,4% w rodzinach arabskich
 • 2,8% w innych grupach etnicznych.


Narodziny (oprac.: Kasia Śmiałkowska)

Zmarło około 50 000 osób. W lipcu, gdy Izrael usiłował ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, wzrosła gwałtownie liczba śmierci spowodowanych przez wirus. Od końca października liczba ta systematycznie maleje.

IMIGRACJA

Imigracja w roku 2020 uległa znacznemu ograniczeniu – głównie na skutek pandemii koronawirusa. Starając się zapobiec zakażeniom, Izrael kilkakrotnie zamykał granice. Nie tylko odbiło się to w dużym stopniu na turystyce, ale również miało dramatyczny wpływ na liczbę osób dokonujących aliji.

Między styczniem a październikiem aliji dokonało jedynie 15 800 osób – co w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza spadek w wysokości 42,6%.

W sumie do Izraela imigrowało w tym roku około 20 000 osób – w porównaniu z 34 000 w roku 2019.

Najwięcej olim przybyło z następujących krajów:

 • Rosja (38,1%)
 • Ukraina (15,1%)
 • Francja (11%)
 • USA (10,7%).


Alija 2020 (oprac.: Kasia Śmiałkowska)


Według informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Rachel, ostatnia tegoroczna imigrantka (oprac.: Israel Ministry of Foreign Affairs)


Na podstawie: The Jerusalem Post - Israel's population nears 10 million mark as country enters 2021

Następny | Poprzedni