Badacz w pociągu

Autor tekstu - Regis Liberda | Data publikacji - piątek, 07 lutego 2014 | Obszar - na Zachód

Badacz w pociągu
fot. Marta Kaleta

Znajdujemy się w pociągu, w dziewiętnastym wieku. Starszy mężczyzna siedzi w tymże pociągu i czyta Biblię. Obok niego – student, pogrążony w lekturze tekstu specjalistycznego. Po chwili młody człowiek pyta swego sąsiada:

- Wierzy pan jeszcze w te starocie pełne baśni?
- Oczywiście, bo to nie zbiór baśni, lecz Słowo Boże.

- Tak pan myśli? Powinien się pan choć trochę zainteresować historią! Na przykład Rewolucją Francuską. Nie upłynęło jeszcze sto lat od czasu, gdy religia została zdemaskowana jako iluzja! Tylko nierozsądni wierzą jeszcze, że to Bóg stworzył Ziemię swym Słowem. Niech się pan dowie, co nauka mówi na temat bajki o stwarzaniu świata.
- A co mówią uczeni na ten temat?
- Właśnie wysiadam, nie mam więc czasu wyjaśnić tego dokładnie, ale proszę mi dać swój adres, poślę panu naukową literaturę odpowiadającą na to pytanie.

W odpowiedzi na to starszy mężczyzna otworzył swój portfel i podał młodemu człowiekowi wizytówkę. Tamten spojrzał na nią, zaczerwienił się z zażenowania i opuścił głowę.

Na wizytówce widniało nazwisko: Ludwik Pasteur, dyrektor Instytutu Badań Naukowych.

Ludwik Pasteur

Ten wielki francuski uczony, urodzony 27 grudnia 1827 roku w Dole, studiował fizykę i chemię w École Supérieure w Paryżu. Po wielu latach badań i pracy dydaktycznej został profesorem chemii na uniwersytecie w Lille.

Pasteur, wbrew rozpowszechnionym poglądom swych czasów, był przekonany, że nie istnieje samorództwo (samorzutne powstawanie organizmów żywych – przypis tłumacza) i że życie mogło jedynie zostać stworzone na początku w procesie stwarzania świata.

W 1865 roku opracował on metodę likwidacji drobnoustrojów w mleku i niektórych napojach, która od jego imienia nazywa się pasteryzacją.

W 1885 roku wynalazł szczepionki przeciwko wąglikowi i ptasiej cholerze.

Jego najsłynniejszym odkryciem jest bez wątpienia szczepionka przeciwko wściekliźnie, którą 6 lipca 1885 roku podał chłopcu pogryzionemu przez wściekłego psa.

W 1888 został otwarty w Paryżu Instytut Pasteura, zajmujący się badaniem chorób zakaźnych i opracowywaniem zwalczających je szczepionek. Instytut ten istnieje do dziś i kontynuuje poszukiwania zainicjowane przez swego założyciela.

Od jego śmierci w 1895 roku, Pasteur uznawany jest za bohatera narodowego i honorowany jako dobroczyńca ludzkości. Stojąc często w opozycji do ewolucjonistycznych idei swych czasów, uznawał on Biblię za dzieło dające odpowiedź na pytania stawiane przez naukowców.

Dziś, podobnie jak za czasów Pasteura, istnienie Boga szeroko podawane jest w wątpliwość przez wielu uczonych, a wiara w Boga uważana jest często za przeżytek. Z pewnością sporo osób akceptuje pogląd o istnieniu Boga, dopóki interpretowany jest On jako istota abstrakcyjna, niedostępna. Ale gdy próbuje się Go opisywać, precyzować, że ma plan odkupienia dla człowieka, mówić o Jego miłości do ludzkości, wchodzić w szczegóły odnośnie tego, co Go dotyczy, krótko mówiąc – gdy próbuje się badać Jego Słowo, Biblię – nasila się sceptycyzm.

A to przecież Biblia opowiada nam wszystko o Nim samym, o Jego Synu Jezusie, który za nas umarł i o wspaniałej nadziei zmartwychwstania, którą przewidział On dla ludzkości. Badanie Biblii nie jest ani niemodne, ani wstydliwe, wręcz przeciwnie, to przywilej i wynikająca z tego radość. To sposób postępowania, który o ile przynosi efekty, jest bardzo ceniony przez Boga. Badajmy więc bez ograniczeń!

Im głębiej badam przyrodę, tym bardziej podziwiam Stworzyciela. (Ludwik Pasteur)

Udostępnij...

O Autorze

Regis Liberda