Otwarte drzwi bratniej miłości

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 19 lipca 2013 | Obszar - Góra Objawień

(14) czyli o wielkim znaczeniu małej mocy Filadelfii

Otwarte drzwi bratniej miłości

Otom wystawił przed tobą drzwi otworzone, których żaden [nie] może zamknąć; bo małą masz moc, a zachowałeś moje słowo.Obj. 3:8

Filadelfia to znana nazwa. Kojarzy się przede wszystkim z największym miastem amerykańskiej Pensylwanii. Popularny jest też serek tej marki. Bardziej wtajemniczeni umieją skojarzyć to słowo z braterską miłością. Ale odnalezienie na mapie starożytnego miasta, którego zbór był jednym z siedmiu adresatów Objawienia, to już zadanie wyłącznie dla znawców.

Imię i szata

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 12 lipca 2013 | Obszar - Góra Objawień

(13) czyli o żyjących umarłych z Sardes

Imię i szata

Masz mało imion w Sardes, które nie pokalały szat swoich.Obj. 3:4

Jak cię widzą, tak cię piszą – powiada stara ludowa mądrość. Ubiór wiele mówi o człowieku. Ale można się też za nim ukryć lub przy jego pomocy udawać kogoś innego. Imię natomiast to zespół skojarzeń i doświadczeń odnoszących się do osoby, która je nosi – w pewnym sensie jest to opinia o człowieku. Ogólnie rozumiany wygląd i opinia w znacznej mierze decydują o tym, w jaki sposób jesteśmy postrzegani przez otoczenie. Ale najwyraźniej również Jezusowi nie jest obojętne, jak wyglądamy i jaką się cieszymy opinią.

Wielkie zło z małej Tiatyry

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 05 lipca 2013 | Obszar - Góra Objawień

(12) czyli o „instytucjonalizacji” występku

Wielkie zło z małej Tiatyry

I poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który się bada nerek i serc.Obj. 2:23

Każde zło ma swój mały początek w myśli. Gdy tylko zapanuje ono nad wolą, uzewnętrzni się w formie występku. Ale to jeszcze nie koniec jego wojny. Będzie dalej walczyć o usadowienie się na pozycji obyczaju, tradycji, prawa nawet, gdyż zło nie zadowala się wygrywaniem, ono chce panować.

Mam nieco przeciwko tobie

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 28 czerwca 2013 | Obszar - Góra Objawień

(11) czyli trochę dobrego i trochę złego w Pergamonie

Mam nieco przeciwko tobie

Ale mam nieco [przeciwko tobie], że masz tam [tych, którzy] trzymają naukę Balaamową.Obj. 2:14

Pergamon słynął niegdyś ze wspaniałej biblioteki. Gdy pojawiły się kłopoty z zakupem papirusu, upowszechnił się tam pergamin. Dzisiaj nazwa tego miasta bardziej kojarzy się z materiałem, na którym się pisze, niż z samą książką.

Smyrna – myrra

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 21 czerwca 2013 | Obszar - Góra Objawień

(10) czyli o goryczy cierpienia

Smyrna – myrra

Nic nie bój się tego, co masz cierpieć (...) wierny aż do śmierciObj. 2:10

Jezus zapowiada zborowi w Smyrnie dziesięciodniowy ucisk. Powszechnie objaśnia się to jako dziesięcioletnie prześladowanie chrześcijan za panowania Domicjana. Sęk w tym, że w źródłach historycznych nie ma żadnych śladów jakichkolwiek prześladowań religijnych w tym czasie.

Uczynki nikolaitów

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 14 czerwca 2013 | Obszar - Góra Objawień

(9) czyli o tym, czego nienawidzi Jezus

Uczynki nikolaitów

Ale to masz, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę.*Obj. 2:6

*wg Kodeksu Synaickiego

Są na świecie rzeczy popularne. Są też wartości szlachetne. Przeważnie te dwa zbiory nie mają części wspólnych. Sprzyjanie wartościom popularnym w polityce nazywa się populizmem, a w sztuce komercją, tandetą i kiczem.

Niezmordowany

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 07 czerwca 2013 | Obszar - Góra Objawień

(8) czyli list posłańca do zboru w Efezie

Niezmordowany

I masz wytrwałość, i uciski wszelkie* znosiłeś dla imienia mego, niezmordowany.Obj. 2:3

Wytrwałość to umiejętność trwania w cierpliwości. Cierpliwość jest sama z siebie trudną do osiągnięcia cechą. Jej utrzymanie przez długi czas, miesiące i lata, zwłaszcza w trudnych warunkach, to już wyjątkowa sztuka. Jezus stawia jednak swym naśladowcom jeszcze wyższe wymagania – by w owym trwaniu w znoszeniu trudnych warunków zachować entuzjazm pierwszej miłości.

Kto ma ucho, niechaj słucha

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 31 maja 2013 | Obszar - Góra Objawień

(7) czyli ogólnie o siedmiu przesłaniach do zborów

Kto ma ucho, niechaj słucha

Kto ma ucho, niechaj słucha, co duch mówi zborom.Obj. 2:7

W epoce e-maili oraz SMS-ów forma listów bardzo się uprościła. W zasadzie dzisiaj piszemy już tylko wiadomości. Dawniej, gdy papier był drogi, a poczta potrzebowała tygodni, by dostarczyć przesyłkę, listy zawierały więcej formalnych elementów.

Syn Człowieczy i tajemnica siedmiu gwiazd

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 24 maja 2013 | Obszar - Góra Objawień

(6) czyli słów kilka o aniołach zborów

Syn Człowieczy i tajemnica siedmiu gwiazd

Napisz (...) tajemnicę siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej ręce mojej.Obj. 1:19‑20.

Nie wiadomo, skąd wzięło się pojęcie gwiazdorstwa oraz gwiazdy w odniesieniu do słynnych aktorów czy piosenkarzy. Możliwe, że z Biblii, a zwłaszcza z Księgi Objawienia, która wyróżniające się postaci nazywa właśnie gwiazdami.

Oto idzie z obłokami

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 17 maja 2013 | Obszar - Góra Objawień

(5) czyli o bliskości przyjścia Jezusa

Oto idzie z obłokami

Oto idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, i którzy* przebili; i narzekać będą przed nim wszystkie pokolenia ziemi.Obj. 1:7

* Kodeks Synaicki pomija „go”

Wiele zapisów Księgi Objawienia brzmi tak, jakby zapowiadany powrót Jezusa miał nastąpić lada moment. Tymczasem od jej powstania minęło prawie dwa tysiące lat. Chrześcijanie, nauczeni smutnym doświadczeniem z fałszywymi mesjaszami i prorokami, nieufnie traktują każdą kolejną zapowiedź bliskości przyjścia Jezusa. Czy słusznie?

Łaska i pokój

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 10 maja 2013 | Obszar - Góra Objawień

(4) czyli życzenia

Łaska i pokój

Łaska Wam i pokój od...Obj. 1:4

Składanie życzeń to piękny i wartościowy obyczaj. W języku biblijnym życzenie zwane jest także błogosławieństwem, gdyż składający je wyraża domyślne pragnienie, by źródłem realizacji jego dobrych uczuć dla drugiej osoby był Bóg. W tym sensie życzenie jest więc także wyrazem wiary. Jeśli zatem pisząc list lub żegnając się z kimś wyrażamy w kilku słowach nasze dobre życzenie, to wiedzmy, że kontynuujemy starą biblijną tradycję wiary.

Do siedmiu zborów w Azji

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 03 maja 2013 | Obszar - Góra Objawień

(3) czyli adres

Do siedmiu zborów w Azji

Jan siedmiu zborom w AzjiObj. 1:4.

W mojej skrzynce znalazł się kiedyś przez pomyłkę list zaadresowany do innej osoby. Oddałem go listonoszowi, żeby trafił do właściwego adresata. W mojej Biblii znalazł się list skierowany do zborów chrześcijańskich siedmiu miast, z których żadne nie jest miejscem mojego zamieszkania. Dlaczego czytam go tak, jakby był napisany do mnie?

I widziałem...

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 26 kwietnia 2013 | Obszar - Góra Objawień

(2) czyli kilka słów o istocie wizyjności

I widziałem...

I obróciłem się, [aby] widzieć  głos, który mówił ze mną; a obróciwszy się, ujrzałem... Obj. 1:12

Widzenie głosu to pojęcie trudno zrozumiałe w naszej kulturze językowej, dlatego tłumacze nowych przekładów dodają po kilka słów, by usunąć tę pozorną niespójność zapisu. Jednak tekst grecki nie pozostawia miejsca na wątpliwości – Jan chciał zobaczyć głos.

Dzień Pański na wyspie Patmos

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 19 kwietnia 2013 | Obszar - Góra Objawień

(1) czyli gdzie i kiedy

Dzień Pański na wyspie Patmos

Ja Jan, brat wasz i współuczestnik w ucisku i królestwie, i cierpliwości w Jezusie byłem na wyspie, zwanej Patmos, dla słowa Bożego i dla świadectwa Jezusa, byłem w duchu w Pański dzień...Obj. 1:9-10.

W dzień Pański – w sobotę czy w niedzielę? To jedno pytanie wystarcza niektórym chrześcijanom, by całkowicie zapomnieć o reszcie zdania.

Spacer z Janem po wyspie Patmos

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 12 kwietnia 2013 | Obszar - Góra Objawień

(0) Kilka słów wstępu

Spacer z Janem po wyspie Patmos

Ogólnie wśród chrześcijan uważa się, że Objawienie jest najtrudniejszą księgą Biblii. Komentarze do niej to opasłe tomiska. Mimo to prawie wszyscy korzystamy z wielu prostych inspiracji wywodzących się z tej księgi. Trudna czy łatwa? Tylko dla rozumu, czy też może także dla wyobraźni i emocji. Spróbujmy się przekonać.

<<  7 8 9 10 11 [12