Violetta Kaleta-Szegidewicz

Uzdrowienie

Autor tekstu - Violetta Kaleta-Szegidewicz | Data publikacji - piątek, 12 lipca 2013 | Obszar - na Północ

Zamyślenia... (zasłyszane, przemyślane, poszerzone)

Uzdrowienie

Mat. 8:1–3

Nad brzegami Jeziora Galilejskiego już od jakiegoś czasu gromadziły się tłumy. Wielu chodziło za Jezusem z ciekawości, chcąc znaleźć się w centrum bieżących wydarzeń. Inni pragnęli posłuchać Tego, o którym opowiadano, że uczy jako mający moc, a nie jako nauczeni w Piśmie (Mar. 1:22). Wśród tłumu byli też i tacy, których do Jezusa wiodła nadzieja.