Rabbi Shraga Simmons

Rabbi Shraga Simmons

Rabbi Shraga Simmons spędził dzieciństwo na wędrówkach przez śniegi Bufallo w stanie New York. Posiada dyplom dziennikarstwa Uniwersytetu Austin w Teksasie oraz rabiniczną ordynację od naczelnego rabina Jerozolimy. W 1997 r. został głównym redaktorem Aish.com i później założycielem i dyrektorem strony internetowej poświęconej studiom Tory JewishPathways.com.

Rozważania na temat modlitwy Al-Chet

Autor tekstu - Rabbi Shraga Simmons | Data publikacji - piątek, 10 października 2014 | Obszar - na Północ

Rozważania na temat modlitwy Al-Chet

Usługa Jom Kippur obejmuje długą listę 44 błędów. Co one wszystkie znaczą?

Od tłumacza: Tekst ten wywodzi się z judaizmu i odwołuje się do obyczaju oraz religijności żydowskiej. Wystarczy jednak podczas lektury tego tekstu zamienić sobie słowo „żyd” na „chrześcijanin”, a „naród żydowski” na np. „zgromadzenie” lub nazwę swojego ugrupowania religijnego, aby nabrał on charakteru ogólnej lekcji uważnej obserwacji własnego postępowania w celu popełniania jak najmniejszej ilości błędów i spełniania oczekiwań stawianych wszystkim wierzącym przez Boga miłości i sprawiedliwości.