Piotr Zabój

Pokusy

Autor tekstu - Piotr Zabój | Data publikacji - piątek, 02 września 2016 | Obszar - na Południe

Pokusy

Czytając Dobre Boże Słowo od pierwszych stron przekonujemy się jakim wielkim złem jest grzech i jak wiele niedobrego wyrządza ludziom i całemu znanemu nam światu. Już pierwsi ludzie nie byli w stanie oprzeć się pokusie i złamali Boże Prawo. Ewa uległa pokusie zerwania i zjedzenia owocu, zakazanego przez Pana Boga. Inna wielka postać biblijna, król Dawid nie oparł się pożądaniu Batszeby, żony Uriasza Hetejczyka. Na podstawie tych dwóch przykładów nasuwa się prosty wniosek, że pokusa zawsze wiedzie tylko do grzechu.

Być jak Nehemiasz

Autor tekstu - Piotr Zabój | Data publikacji - piątek, 19 grudnia 2014 | Obszar - na Południe

Być jak Nehemiasz

Księga Nehemiasza, jedna z ksiąg Starego Testamentu, często wydaje się być po prostu księgą historyczną opisującą powrót Nehemiasza z Persji do Izraela oraz odbudowę pod jego kierownictwem murów Jerozolimy. Można by sądzić, że w tej historii nie ma niczego nadzwyczajnego. Bo cóż w tym dziwnego, że pewien Żyd, który przebywał na wygnaniu (spowodowanym tzw. niewolą babilońską) dowiedziawszy się o złym stanie ojczystego miasta, postanawia wracać do Izraela i odbudować zniszczone mury Jerozolimy?

Historia synagogi

Autor tekstu - Piotr Zabój | Data publikacji - piątek, 22 listopada 2013 | Obszar - na Zachód

Historia synagogi

Nasz Dobry Bóg, stwórca wszystkich rzeczy, jest cierpliwym i miłosiernym Bogiem, ale często z naszego powodu, przez nasze postępowanie, jego cierpliwość zostaje nadwyrężona. Wiele razy na kartach Starego Testamentu można znaleźć opisy, że Boża cierpliwość była wystawiana na próbę. Tak się działo w przypadku narodu izraelskiego. Naród ten był napominany w wieloraki sposób, między innymi przez proroków, których Izraelici nie chcieli słuchać, a co gorsza często ich więzili, a nawet zabijali.

Miara dobra, natłoczona, potrzęsiona i przepełniona

Autor tekstu - Piotr Zabój | Data publikacji - piątek, 15 listopada 2013 | Obszar - na Południe

Miara dobra, natłoczona, potrzęsiona i przepełniona

Każdemu z nas zdarzyło się z pewnością wiele razy dostać od przyjaciela jakiś podarunek lub prezent. Choć osoba, która nas obdarzyła, nie chciała nic w zamian, jakże często odczuwaliśmy potrzebę odwzajemnienia się w podobny sposób. Nie po to by spłacić „dług”, ale po to by wyrazić swoją wdzięczność, pozytywny stosunek do gestu, który został w naszym kierunku skierowany. Jeżeli nam, ludziom grzesznym, zdarza się mieć taką potrzebę, można sobie wyobrazić jak to jest u Boga; u wielkiego Boga, który jest źródłem miłości.

Herod – król żydowski?

Autor tekstu - Piotr Zabój | Data publikacji - piątek, 12 lipca 2013 | Obszar - na Zachód

Herod – król żydowski?

Chyba każdy zna historię o „rzezi niewiniątek”, zapisaną w Ewangelii Mateusza.

Efektem tego wydarzenia była ucieczka Marii i Józefa z Jezusem do Egiptu na kilka długich lat. Proponuję, abyśmy przybliżyli sobie sylwetkę człowieka, który był sprawcą tych wszystkich nieszczęść. Mam na myśli Heroda Wielkiego.

Decyzja należy do ciebie

Autor tekstu - Piotr Zabój | Data publikacji - piątek, 10 maja 2013 | Obszar - Refleksje Wiadomości

Decyzja należy do ciebie

W ciągu całego naszego życia każdy z nas podejmuje wiele różnych decyzji, które mają duży wpływ na nasze dalsze losy. Jesteśmy zmuszeni wybrać odpowiednią szkołę, studia, później pracę, dom, samochód oraz tę drugą osobę, z którą będziemy chcieli spędzić resztę naszych dni. Każda niewłaściwa decyzja może niekorzystnie rzutować na dalszy ciąg naszego życia. Mimo to niektóre decyzje traktujemy bardzo poważnie, a inne tak, jakby nas nie dotyczyły, i odwlekamy moment ich podjęcia. Jest jednak i taka decyzja, którą podjąć musi każdy z nas – decyzja o tym, na jakim gruncie chcemy oprzeć nasze życie duchowe.