Marek Honkisz

Pytanie o ewolucję

Autor tekstu - Marek Honkisz | Data publikacji - piątek, 17 maja 2013 | Obszar - na Północ

Pytanie o kreacjonizm

Pytanie o ewolucję

Jeśli spodziewasz się kolejnego wywodu potępiającego ewolucjonizm jako próbę pozbycia się Stwórcy z dzieła stworzenia, to muszę Cię rozczarować, źle trafiłeś. Jeśli spodziewasz się, że dokonam przełomu i ten tekst pozwoli wreszcie pojednać skłócone światy kreacjonistów i ludzi nauki – również się zawiedziesz. Nie chcę także zabierać głosu w debacie naukowej, bo naukowcem nie jestem, jednak uważam się za chrześcijanina i z tej perspektywy chcę się wypowiedzieć.

Nergala darcie Biblii

Autor tekstu - Marek Honkisz | Data publikacji - piątek, 03 maja 2013 | Obszar - na Południe

Nergala darcie Biblii

Adam Darski stanął przed sądem za podarcie Biblii podczas koncertu w Gdyni w 2007 roku. Wokalista i lider zespołu „Behemoth” nazwał Biblię kłamliwą księgą, a chrześcijaństwo – największą zbrodniczą sektą.

Odkładając na bok kwestię naruszenia prawa, godny odnotowania jest fakt, że – jak dowiadujemy się z mass mediów – wielu obywateli naszego kraju poczuło się urażonych tym gestem.

Jednak czy mnie, jako człowieka podążającego w stronę Bożego Królestwa i wierzącego, że Biblia jest w istocie Pismem Świętym, prawdą i jedynym źródłem wiedzy o Bogu, czy mnie to porusza?