Katarzyna Nowak

Czy człowiek został stworzony do nieśmiertelności?

Autor tekstu - Katarzyna Nowak, Krzysztof Fijałkowski | Data publikacji - piątek, 14 czerwca 2013 | Obszar - na Zachód

Czy człowiek został stworzony do nieśmiertelności?

Adam został powołany do istnienia przez Boga z miłości, jako doskonała istota cielesna. Doskonała w rozumieniu takim, że jego ciało było złożoną, perfekcyjną biochemiczną maszyną, której każde pojedyncze ogniwo pełniło określoną rolę, idealnie zsynchronizowaną z innymi i niezbędną do funkcjonowania całości. Bóg tchnął w tę maszynę dech życia, aby człowiek mógł trwać wiecznie, pod jednym tylko warunkiem – musiał korzystać z owoców drzewa życia (Rodzaju 2:9: I wywiódł Pan Bóg z ziemi wszelkie drzewo wdzięczne na wejrzeniu, i smaczne ku jedzeniu: i drzewo żywota w pośrodku sadu; i drzewo wiadomości dobrego i złego), ponieważ był „duszą żywiącą” (Rodzaju 2:7: Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą).