Erast Czekalski

Dygresja w Proroctwie Izajasza?

Autor tekstu - Erast Czekalski | Data publikacji - piątek, 05 czerwca 2015 | Obszar - na Północ

Czyli o królu Hiskiaszu c.d.

Dygresja w Proroctwie Izajasza?

W czternastym roku panowania króla Hiskiasza wyruszył Sancheryb, król asyryjski, przeciw wszystkim warownym grodom judzkim i zdobył je. I wyprawił król asyryjski Rabszake z Lachiszu do Jeruzalemu, do króla Hiskiasza, z potężnym wojskiem i stanął Rabszake przy wodociągu Górnego Stawu, przy drodze na Pole Pilśniarzy Izaj. 36:1-2

Księga Izajasza, chyba nie tylko dla mnie, jest jedną z najważniejszych, jeśli wręcz nie najważniejszą księgą Starego Testamentu (jeśli w ogóle można dokonywać takiego „rankingu”). Spotkałem się z opiniami, że jest to „starotestamentowa Ewangelia”, „Proroctwo Mesjańskie” etc. Nawet liczba rozdziałów jest znamienna, jako że jest to równocześnie sumaryczna liczba sześćdziesięciu sześciu tzw. kanonicznych ksiąg Biblii.

Ilekroć czytam Izajasza, zawsze zastanawia mnie pewien „dysonans” jakim, wobec treści całej tej księgi, wydają się być rozdziały 36-39.

Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego

Autor tekstu - Erast Czekalski | Data publikacji - piątek, 29 maja 2015 | Obszar - na Północ

Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego

Ale…

W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. I przyszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł do niego: Tak mówi Pan: Uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się twarzą do ściany i modlił się do Pana, i rzekł: Ach, Panie! Wspomnij, proszę, że postępowałem wobec ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. I doszło Izajasza słowo Pana tej treści: Idź i powiedz Hiskiaszowi: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego ojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oto dodam do twoich dni piętnaście lat (Izaj. 38:1-5)

Kadesz-Barnea, inne spojrzenie

Autor tekstu - Erast Czekalski | Data publikacji - piątek, 10 kwietnia 2015 | Obszar - na Północ

Kadesz-Barnea, inne spojrzenie

Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. (4 Mojż. 14:8)

Ludzie nieprzychylni natchnieniu Pisma Świętego, w swojej krytyce chętnie przywołują pejoratywny wydźwięk powiedzenia, że „Biblia jest jak stare skrzypce, na których każdy może wygrać swoją melodię”. Jednak to powiedzenie zawiera również pozytywne przesłanie.

Nasze relacje z Panem Jezusem

Autor tekstu - Erast Czekalski | Data publikacji - piątek, 30 stycznia 2015 | Obszar - na Północ

Nasze relacje z Panem Jezusem

W środowisku, w którym się poruszam i do którego przynależę, dominuje przekonanie, że modlić się można wyłącznie do Pana Boga, i z tym się zgadzam, natomiast do Pana Jezusa, można się zwracać jedynie w trzeciej osobie, niejako za pośrednictwem Pana Boga. I tu już mam wątpliwości.

Przeto poddajcie się Bogu

Autor tekstu - Erast Czekalski | Data publikacji - piątek, 31 października 2014 | Obszar - na Południe

przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was

Przeto poddajcie się Bogu

A Józef był pięknej postawy i miał piękny wygląd. […] Żona pana jego, zwróciła uwagę na Józefa i rzekła: Połóż się ze mną! Ale on nie chciał i rzekł do żony pana swego: Oto pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko co ma, mnie powierzył […], a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego.
JAKŻE MIAŁBYM WIĘC POPEŁNIĆ TAK WIELKĄ NIEGODZIWOŚĆ I ZGRZESZYĆ PRZECIWKO BOGU?
A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej.

(1 Mojż. 39:6-10, PBW)

Każdy słowa godzien

Autor tekstu - Erast Czekalski | Data publikacji - piątek, 24 października 2014 | Obszar - na Północ

Każdy słowa godzien

Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza: Patrzę na lud ten i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. WYTRACĘ ICH, A CIEBIE UCZYNIĘ WIELKIM LUDEM.
LECZ MOJŻESZ ŁAGODZIŁ GNIEW PANA, BOGA SWEGO I MÓWIŁ: