Ela Rzyczniak

Spór o Jerozolimę

Autor tekstu - Ela Rzyczniak | Data publikacji - piątek, 14 maja 2021 | Obszar - na Północ

Spór o Jerozolimę

Czytam wiadomości napływające z Izraela. Oglądam sfilmowane przez świadków zajść sceny przemocy, stosowanej na ulicach przez młodych ekstremistów z obydwu stron – palestyńskiej i izraelskiej. Tę przemoc trzeba oczywiście potępić niezależnie od zajmowanego stanowiska i tego, przez którą stronę konfliktu jest wykorzystywana. Bezprawne akty przemocy to jednak co innego niż sprawiedliwe prawo do użycia siły w obronie życia i zdrowia ludzi w obliczu niebezpieczeństwa.

Przykazania na każdy dzień roku

Autor tekstu - Ela Rzyczniak | Data publikacji - piątek, 15 stycznia 2021 | Obszar - na Południe

opracował Daniel Kaleta

Przykazania na każdy dzień roku
Usłyszałem głos mówiący do mnie  po hebrajsku: Saulu, Saulu... 
A ja odpowiedziałem: Kim jesteś, Panie? I powiedział do mnie: 
Ja jestem Jezus z Nazaretu [hebr. Jeszua Ha-Nocri  ]. 
(Saul z Tarsu, Dzieje Apostolskie 26:14, 22:8)