Dagmara Królak

Zbudujmy dom na skale

Autor tekstu - Dagmara Królak | Data publikacji - piątek, 29 kwietnia 2016 | Obszar - na Wschód

Zbudujmy dom na skale

Zbudujmy dom na skale
niech ma mocny i stały fundament
Przestrzeń jego niechaj lśni
nie złotem i srebrem
lecz uśmiechem wyglądającym już zza drzwi

Wspólnota chrześcijańska

Autor tekstu - Dagmara Królak | Data publikacji - piątek, 29 stycznia 2016 | Obszar - na Południe

Wspólnota chrześcijańska

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Dz Ap 2:42

Przeważająca większość ludzi ma potrzebę towarzystwa osób, w których kręgu czuliby się swobodnie i bezpiecznie. Nieformalna wspólnota powstaje przez jednostki, które się lubią i chcą coś wspólnie tworzyć. Wiążą ich więc wspólne ambicje, zainteresowania i cele. Dołączenie do społeczności nieformalnej, którą charakteryzują określone zasady i cechy, jest dobrowolne. Tak więc osoby chcące współtworzyć określoną grupę powinny obok wkładu w ustalone projekty, czerpać ze swojej aktywności dużo radości, zadowolenia i motywacji do dalszych dążeń. A jak się ma rzecz ze wspólnotą chrześcijańską? Jakie przymioty ją tworzą i wzmacniają?

Tonę

Autor tekstu - Dagmara Królak | Data publikacji - piątek, 11 września 2015 | Obszar - na Wschód

Tonę

***

Dni
O których nikt nie wie
Myśli
Ból
Serca trwoga
Tylko Ja i On
Moje modlitwy do Boga

Wejdź na stół i spójrz z innej perspektywy

Autor tekstu - Dagmara Królak | Data publikacji - piątek, 19 czerwca 2015 | Obszar - na Południe

Wejdź na stół i spójrz z innej perspektywy

Pod wpływem fragmentu z ostatnio obejrzanego filmu „Stowarzyszenie umarłych poetów”, w którym uczniowie po kolei wchodzą na stół, aby spojrzeć na przestrzeń i ludzi z innej perspektywy, zaczęłam się zastanawiać, co taka zmiana położenia wyzwala w nas i w czym może nam pomoc. Nim przejdę do wyjaśnienia moich przemyśleń, najpierw zacznę od drogi, która doprowadziła mnie do moich wniosków.

Pomódl się za mną

Autor tekstu - Dagmara Królak | Data publikacji - piątek, 14 listopada 2014 | Obszar - na Południe

Pomódl się za mną

Najbardziej szczerą i intymną chwilą dla chrześcijanina powinna być modlitwa. Jest to moment rozmowy z Bogiem, otwierania serca i swoich uczuć przed Nim, uwielbiania Go za dar codzienny lub wylewania smutków, goryczy i rozżalenia. Modlitwa jest też często ostatnią deską ratunku w życiu człowieka, gdy nic więcej nie pozostaje, jak tylko nadzieja i wiara, np. w powodzenie wykonywanej operacji, powrót do zdrowia bliskiej osoby lub ułożenie się spraw materialnych.

Cechy prawdziwej i pozornej przyjaźni

Autor tekstu - Dagmara Królak | Data publikacji - piątek, 13 czerwca 2014 | Obszar - na Południe

O Chuszaju Arkijczyku i Jonadabie, synu Szymejego

Cechy prawdziwej i pozornej przyjaźni

Czasem ktoś, kto wydaje się być twoim przyjacielem i dobrze ci życzy, tak naprawdę działa na twoją niekorzyść. I odwrotnie, bywa, że prawdziwy przyjaciel na pozór wydaje się być nieżyczliwy, a w rzeczywistości pomaga ci kosztem własnego bezpieczeństwa. O takich dwóch przypadkach opowiada Biblia, a nawet ta sama księga.

Człowiek człowiekowi potrzebny

Autor tekstu - Dagmara Królak | Data publikacji - piątek, 02 maja 2014 | Obszar - na Wschód

Człowiek człowiekowi potrzebny

Żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego. Przyp. Sal. 27:17 (BT)

Wyobraźmy sobie jakby to było, gdyby ludzie, którzy na co dzień mijają się na ulicy, gonią gdzieś za czymś, zaraz po tym rozpraszają się w cztery strony świata, przecierają swoje ślady do pracy, szkoły, na spotkanie, randkę lub dokądkolwiek, coraz to częściej i przypadkowo zagadywali się.

Cóż… spóźnienia musiałyby stać się oczywistością.

Gdzie szukać

Autor tekstu - Dagmara Królak | Data publikacji - piątek, 26 kwietnia 2013 | Obszar - na Wschód

***

Gdzie szukać

Gdzie szukać Cię, Boże? Gdzie posłane są Twe anioły?
Gdy człowiek stawia niepewne kroki, oj, tak strasznie strudzony!
No, przecież tu praca, tam robota i dom, a ja CHCĘ miejsca na moje zabobony!
I taki zmęczony, bo wybierać wciąż trzeba, co kupić, co zjeść, a garderoby zmiana wzywa – nagła potrzeba!