Andrzej Nowak

Przypowieść o synu marnotrawnym

Autor tekstu - Andrzej Nowak | Data publikacji - piątek, 31 maja 2013 | Obszar - na Północ

Przypowieść o synu marnotrawnym

Przypowieść tę znają nawet ludzie niewierzący, a wyrażenie „syn marnotrawny” weszło na stałe do naszego języka. Zazwyczaj wyciąga się z tego fragmentu ogólne wnioski dotyczące niezmiernej łaskawości i miłosierdzia Bożego wobec grzeszników. Przypowieść ta stanowi także dla każdego, kto z własnej winy popadł w poważne kłopoty, zachętę do szukania pomocy u Boga i u bliźnich. Przeanalizujmy ją zatem werset po wersecie.