Andrzej Dąbek

Rodzina

Autor tekstu - Andrzej Dąbek | Data publikacji - piątek, 26 grudnia 2014 | Obszar - na Wschód

Rodzina

Utkana zdarzeniami jak wielobarwny gobelin
nieskruszona potęgą czasu, szaleństwem burz,
namiętnością wiatrów,
trwa rodzina,
ciągle powiększając się o nowy oddech,
świeży i miły zapach, ciepły i czuły dotyk.

Psalm 4

Autor tekstu - Andrzej Dąbek | Data publikacji - piątek, 23 sierpnia 2013 | Obszar - na Wschód

Psalm 4

Obraz ilustruje ufną modlitwę, która płynie z ziemi do nieba. Błękitna kula – to nasza planeta, która jest domem kolejnych pokoleń, od stworzenia świata do dziś.

Wizerunek niemowlęcia symbolizuje najmłodsze pokolenie, jego ufność i potrzebę bezpieczeństwa, którą może zaspokoić sam Bóg (werset 9).

Psalm 3

Autor tekstu - Andrzej Dąbek | Data publikacji - piątek, 19 lipca 2013 | Obszar - na Wschód

Psalm 3

Psalm ten odnosi się do historii buntu Absaloma, zapisanej w 2 Księdze Samuelowej.

Jest więc ilustracją wydarzenia historycznego. Na obrazie widzimy Absaloma z zaciśniętymi pięściami, Dawida chowającego twarz w dłoniach w geście rozpaczy i… matkę Absaloma.

Na konarze drzewa wisi korona; symbolizuje to chwiejące się królestwo.

Psalm 1

Autor tekstu - Andrzej Dąbek | Data publikacji - piątek, 28 czerwca 2013 | Obszar - na Wschód

Psalm 1

Psalm mówi o pobożnych i bezbożnych.

Patrząc na obraz widzimy błogosławieństwo spływające z góry strumieniem żółtego światła. Po drodze napotyka na błękit nieba. Żółć miesza się z błękitem, powstaje zieleń: symbol nadziei i życia.

W centralnej części zauważamy postać człowieka trzymającego wagę – symbol sprawiedliwości. Jego prawa ręka wskazuje na źródło sprawiedliwości Bożej – tablice kamienne. Ten człowiek jest pobożny i będzie „jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód”.

Psalm 24

Autor tekstu - Andrzej Dąbek | Data publikacji - piątek, 17 maja 2013 | Obszar - na Wschód

Psalm 24

Psalm 24 pokazuje moc uczuć i rangę odpowiedzialności za rodzinę, za naród i za jego miejsce w historii. Jest w nim mowa o królu chwały mocnym w boju. Werset 7. brzmi: Podnieście się wy, bramy wieczne, aby wszedł król chwały.

Rózga

Autor tekstu - Iwona Dąbek, Andrzej Dąbek | Data publikacji - piątek, 19 kwietnia 2013 | Obszar - na Południe

Rózga, pas, a może kamienowanie?

Rózga

Ani rózga, ani pas, ani kamienowanie. Żyjemy w kraju, w którym przemoc jest zabroniona, a w szczególności kary cielesne naruszające niezbywalną godność człowieka.

 

„Nikt nie może być poddany torturom, ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 40